INFORMACJE O PROJEKCIE

Pasek_graficzny_mikopac

Zakup oprogramowania obsługującego pomiar stykowy dla posiadanej optycznej maszyny pomiarowej OGP Smartscope CNC 500
Proces ofertowania zakończony. Dokonano wyboru dostawcy – „OBERON 3D” L.PIETRZAK i WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Zapytanie ofertowe zakup urządzenia do badania grubości
Proces ofertowania zakończony. Dokonano wyboru dostawcy – Anticorr Gdańsk Sp. z o.o.

Zakup – doposażenie posiadanej optycznej maszyny pomiarowej OGP Smartscope
Proces ofertowania zakończony. Dokonano wyboru dostawcy – „OBERON 3D” L.PIETRZAK i WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Zakup plastomeru
Proces ofertowania zakończony. Dokonano wyboru dostawcy – Spectro – Lab

Zakup formy wtryskowej testowej 2-krotna (dla opakowanie + pokrywka z łyżeczką)
Proces ofertowania zakończony. Dokonano wyboru dostawcy – H. Müller-Fabrique de Moules SA

Zakup – adaptacja istniejącego robota manipulacyjnego
Proces ofertowania zakończony. Dokonano wyboru dostawcy – Nippo

Zakup – urządzenia do badania wytrzymałości i cech funkcjonalnych opakowań
Proces ofertowania zakończony. Dokonano wyboru dostawcy – Spectro – Lab

Zakup – adaptacja istniejącej maszyny wtryskowej na potrzeby testów z formą wtryskową i robotem
Proces ofertowania zakończony. Dokonano wyboru dostawcy – Engel